Việt Nam dừng nhập khẩu nông sản nhiễm mọt

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã ký quyết định tạm dừng nhập khẩu sản phẩm bột bã ngô từ Mỹ và lạc từ Sudan, Hồng Kông…
Ngày 17.10, Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh đã ký quyết định tạm dừng nhập khẩu sản phẩm bột bã ngô từ Mỹ và lạc từ Sudan, Hồng Kông khi nhóm sản phẩm này bị phát hiện có vi sinh vật gây hại, là đối tượng kiểm dịch thực vật của VN.
Cụ thể, quyết định tạm dừng nhập khẩu sản phẩm bột bã ngô (Distiller’s dried grains with soluble – DDGS) từ Mỹ do sản phẩm này bị nhiễm mọt Trogoderma variabile Ballion. Còn đối với lạc (Arachis hypogaea) nhập khẩu vào VN từ Sudan và Hồng Kông cũng ghi nhận bị nhiễm mọt cứng đốt Trogoderma granarium Everts và mọt lạc serratus (Caryedon serratus Olivier).
Các quyết định này chính thức có hiệu lực 60 ngày kể từ ngày ký ban hành. Bộ NN-PTNT giao cho Cục Bảo vệ thực vật phải tăng cường kiểm tra, tiến hành kiểm dịch chặt chẽ các lô bột bã ngô nhập khẩu từ Mỹ và các lô lạc nhập khẩu từ Sudan, Hồng Kông trong thời gian quyết định tạm dừng nhập khẩu chưa có hiệu lực.